Vad kan jag få hjälp med?

En KBT-behandling kan hjälpa vid många olika sorters problem och utmaningar. Här är en lista på några av de svårigheter som jag kan hjälpa dig med.

  • Depression och nedstämdhet
  • Fobier
  • Parterapi
  • Social ångest
  • Sorg och krisbearbetning
  • Stress
  • Sömnproblem
  • Tvångssyndrom
  • Ångest och oro

Hur går behandlingen till?

Varje session följer en strukturerad agenda som vi utformar tillsammans. Detta gör vi för att säkerställa att terapin skall innehålla de bäst lämpade komponenterna för just dig.

Första mötet är förutsättningslöst och vi orienterar oss tillsammans fram till vilka behov du upplever att du behöver hjälp med. Under kartläggningen beskriver du hur din nuvarande situation ser ur och hur du vill ha det. Utifrån den informationen kan vi göra en noggrann beteendeanalys som belyser hur och när ett problem uppstår, vilket problematiskt beteende som utlöses och vad det får för konsekvenser på kort och lång sikt. Därefter sätter vi upp tydliga mål att arbeta mot.

Vid varje session arbetar vi mot uppsatta mål och du får information att ta med dig in i vardagen, där den egentliga terapin sker. Du kommer att få en hemuppgift som du skall genomföra tills vi ses nästa gång. Hemuppgiften bestämmer vi gemensamt och den hänger ihop med våra uppsatta mål. Den kan till exempel innebära att du ändrar ett beteende och noterar vad som händer. Det kan också innebära att du läser in dig på information som jag rekommenderar.

När du har nått dina mål pratar vi i en sista session om hur du kan tänka och arbeta för att undvika att falla tillbaka i oönskade vanor.

Vad kostar det?

En session kostar 950 kronor och pågår i ungefär 50 minuter. Behandlingen pågår så länge du tycker att det är givande att mötas. För parterapi gäller 1400 kronor per möte. Vanligtvis når vi en lösning inom 5–8 sessioner.