Ingen av oss tycker om att ha ångest. När vi upplever den känslan försöker vi hantera det på olika sätt. Ibland har vi hjälpsamma strategier för det, men ibland fungerar det inte alls och blir bara värre. I förlängningen kan en ångestsproblematik utvecklas.

I KBT-terapi tittar vi på vilka strategier klienten har för att komma till rätta med ångesten.

Om problemet till exempel är en rädsla för att ”bli tokig”, kan en person utveckla ett mönster av distraktion och självanklagelser.  Då kan man tillsammans med en terapeut lära sig att tankemässigt ta hand om sig själv på ett mer hjälpsamt sätt, bli snällare mot sig själv.

Ångest är i sig inte farligt, det är en känsla som är menad att göra oss uppmärksam på något som hjärnan tolkar som ett hot. Vi behöver förstå det här hotet och göra något åt det. Om vi börjar distrahera oss innebär det att ”hotet” inte kan förstås på rätt sätt, och då kan ångesten öka.

Självanklagelser hjälper inte heller, eftersom ångesten ökar om vi tror att det är något fel på oss.

Ångest är en naturlig och fullt normal skyddsmekanism, som kan vara till hjälp när man lär sig förstå, hantera och acceptera den på rätt sätt.

Om du känner igen dig och lider av ångest är du välkommen att höra av dig till mig. Tillsammans beskriver vi problemet, du får berätta hur du vill ha det och vi tittar på verktyg som hjälper dig nå dina mål.

072 – 020 87 81
kontakt@gudrunnilssonkbt.se

Min mottagning finns i det gula runda huset på Åttkantslunden 2 i Karlstad.

Alla frågor och svar

Vanliga problem

Vanliga frågor