KBT är ett terapiformat som bygger på forskningsresultat från två olika inriktningar inom psykologin.

K står för kognitiv psykologi och handlar bland annat om hur vi processar information, tolkar situationer och löser problem.

B handlar om våra beteenden. Varför gör vi som vi gör? Vad sker reflexmässigt, vad är inlärt och vad kan vi förändra?

Dessa två perspektiv både påverkar, och påverkas av, de känslor vi upplever. Under en KBT-behandling kartlägger jag som terapeut tillsammans med dig din bakgrund, situation och den förändring som du önskar att uppnå.

Under kartläggningen sätter vi tillsammans upp tydliga mål för att säkerställa kvalitén på behandlingen. Kartläggningen kompletteras med information från forskningen om vad som är verksamma faktorer i ditt mående. Det här hjälper dig att förstå ditt mående, och utifrån detta identifiera alternativa beslut i olika livssituationer.

Terapiarbetet sker dels under sessionerna, dels mellan mötena. Då får du uppgifter att jobba med hemma. Stegvis lär du dig ett nytt sätt att förhålla dig till dina problem. Du identifierar också vilka resurser och tillgångar – socialt, personligt och praktiskt – som finns till förfogande för att stödja dig i din förändring.

När målen har nåtts är du redo att jobba vidare på egen hand. Då sammanfattar du och jag arbetet och beskriver vilken information och vilka verktyg som varit hjälpsamma i förändringsarbetet. Du är nu är rustad att vara din egen terapeut och kan själv hantera dina problem – om de skulle göra sig påminda igen.

Målsättningen är att KBT inte bara skall vara en tillfällig hjälp utan också ge ett hållbart resultat över tid.

Om du vill veta mer, och boka en första träff är du varmt välkommen att höra av dig till mig. Jag ser fram emot att höra från dig.

072 – 020 87 81
kontakt@gudrunnilssonkbt.se

Min mottagning finns i det gula runda huset på Åttkantslunden 2 i Karlstad.

Alla frågor och svar

Vanliga problem

Vanliga frågor