Att vara nedstämd är en naturlig del av livet och kan ha många olika orsaker. Vanligtvis går det över när omständigheterna förändras till det bättre och man ser ljusare på sin situation. Men ibland går det inte över och en depression kan utvecklas.

Orsaken till en depression kan vara någon form av obalans i tillvaron. Vi behöver alla utmaningar att lösa, arbete och sysselsättning men också vila och återhämtning såsom pauser, sömn och aktiviteter vilka fungerar som förstärkare. Med förstärkare menas i det här sammanhanget det vi gör utifrån egen fallenhet och förkärlek – något som gör oss glada och fyller upp vår energi.

En annan sorts obalans i livet kan bestå av för många negativa tankar om oss själva, vår situation idag och om framtiden.

Under en KBT-behandling görs en kartläggning av hur tankekartan ser ut, livssituationen socialt, privat och yrkesmässigt samt hur hens personlighet ser ut. Detta ger ledtrådar till hur vi kan uppnå en bättre balans mellan arbete, utveckling och vila – för alla tre är viktiga delar av livet.

När vi förstår vad som berikar den personen som sökt hjälp, till exempel att leka med hunden, lyssna på musik, snickra, träna eller umgås med vänner blir målet att öka dessa beteenden på ett konstruktivt sätt. Utifrån den informationen kan man planera och organisera sitt livspussel för att ge jobbet rätt uppmärksamhet, utmana sig lagom mycket och få tid för att göra de saker man gör för sin egen skull så att helheten blir en balanserad tillvaro.

Tecken på att depressionen ger med sig kan vara att man tänker mer positivt om sig själv, på sin situation och på framtiden och har lust att göra saker.

Om du har problem med känslor av uppgivenhet och har svårt att ta för dig det som brukar vara roligt är du välkommen att höra av dig. Tillsammans tittar vi på hur din situation ser ut och vilka verktyg som är hjälpsamma när det känns tungt.

072 – 020 87 81
kontakt@gudrunnilssonkbt.se

Min mottagning finns i det gula runda huset på Åttkantslunden 2 i Karlstad.

Alla frågor och svar

Vanliga problem

Vanliga frågor