Det finns mycket hjälp att få om man önskar en förändring i sin relation. I en konflikt till exempel är det gemensamt för oss människor att vi snabbt får klart för oss vad den andre gör för fel, medan vi inte är lika klara över hur vi själva bidrar till problemet. Om detta leder till anklagelser är den spontana reaktionen hos motparten att försvarar sig vilket gör att kommunikationen försvåras. Perspektivbyte och kommunikationsträning är två exempel på verktyg som KBT kan erbjuda.

I KBT är en kartläggning grunden genom vilken man sätter upp mål för hur paret vill att deras relation ska se ut. Vi kartlägger inte bara problemet utan också respektive partners bakgrund, hur man träffades och hur det ser ut när relationen är som bäst.

Som ett första steg får paret en hemuppgift där de ska registrera när olika problemsituationer uppstår, och hur det utvecklas och på så vis sätta ljuset på det övergripande problemet. Det här blir sedan vägledande när vi tillsammans söker efter lösningar – vad som skulle hjälpa just detta par.

Nästa hemuppgift blir ett beteendeexperiment. Då ska paret prova att hantera en liknande situation på ett nytt sätt, något som man gemensamt kommit fram till i terapin. Varje beteendeexperiment följs upp av en utvärdering där vi får fram hur det fungerade samt kompletterande information för det fortsatta arbetet framåt.

Successivt tränar paret in nya hjälpsamma beteenden som stärker relationen och fasar ut problemsituationerna.

Om detta låter intressant för er och ni vill veta mer om parterapi är ni välkomna att höra av er. Tillsammans undersöker vi era mål för relationen och jobbar med problemsituationer. Att ha konflikter i en mellanmänsklig relation är helt naturligt och att jobba med det på ett relevant sätt kan leda till att relationerna stärks och fördjupas.

072 – 020 87 81
kontakt@gudrunnilssonkbt.se

Min mottagning finns i det gula runda huset på Åttkantslunden 2 i Karlstad.

Alla frågor och svar

Vanliga problem

Vanliga frågor