Psykologi är en lika gammal företeelse som människan själv. Tidigare samsades ämnesområdet med andra vetenskaper som filosofi och religion. Sokrates (468 f. Kr.) var en filosof som undervisade sina elever genom att ställa frågor, så att de genom frågorna kunde utforska verkligheten. Idag används Sokratiska frågor inom KBT för att förstå tankemönster och tankekedjor och sedan undersöka om man kan tänka på ett annat sätt i de fall tankarna ställer till problem.

KBT är en relativt ung terapiform som utvecklades av Aaron Beck på 1960-talet. Han ville finna en effektivare behandling för depression och fann att dessa patienter såg tillvaron som väldigt mörk och hopplös. Han forskade och förenade två psykologiska riktningar, beteende – varför beter vi oss som vi gör, och kognition – hur vi tankemässigt hanterar olika situationer och utmaningar samt hur detta påverkar men också påverkas av våra känslor. En ökad förståelse för detta kan ge oss bättre förutsättning att förstå oss själva och ge verktyg för att påverka vår situation.

Idag har KBT nått stor spridning i västvärlden och genom forskning utvecklas behandlingsformen hela tiden.

Alla frågor och svar

Vanliga problem

Vanliga frågor